Vállaljuk ingatlanra vonatkozó szerződések szerkesztését és ellenjegyzését (adásvételi, csere, bérleti, ajándékozási, haszonélvezeti jogot alapító, tartási és életjáradéki és egyéb szerződések) a képviselet ellátását a földhivatali eljárásban.

A munkavállaló szemszögéből véleményezzük a munkáltató által elkészített munkaszerződéseket, tanácsot adunk azok módosítására. Jogvita esetén tájékoztatást adunk ügyfeleink esélyeiről, a lehetséges jogkövetkezményekről, és javaslatot teszünk annak méltányos megoldására.

Ügyfeleinkkel való konzultációt követően tájékoztatjuk őket az ügyüket érintő jogi szabályokról és a rendelkezésükre álló megoldási lehetőségekről, elkészítjük a végrendeletet, öröklési szerződést, képviseljük őket a hagyatéki eljárásban.

Ügyfeleinket tájékoztatjuk a követelés behajtásának lehetséges módjairól, költségeiről és kockázatairól, képviseljük őket az illetékes közjegyző, bíróság vagy végrehajtó előtt.

Tanácsot adunk a fogyasztói panasz megalapozottságával kapcsolatban, ellátjuk az ügyfeleink képviseletét a Békéltető Testület és a bíróság előtt.